Tentang Sunda Sunda sebagai nama tempat

Tentang Sunda
Sunda sebagai nama tempat

Istilah Sunda sebagai nama tempat, pertama kali disebut oleh ahli ilmu bumi dari Yunani, Ptolemaeus dalam bukunya tahun 150 Masehi, kata Prof Dr drs Edi Suhardi Ekadjati, dalam pidato pengukuhan dirinya selaku Guru Besar Ilmu Sejarah di Universitas Padjadjaran, Bandung, Tahun 1995. (Prof Edi Suhardi Ekadjati dilahirkan di Kuningan, Jawa Barat, 25 Maret 1945. Ia, suami Hj Utin Nur Husna dan dikaruniai empat anak. Edi adalah Sarjana Sastra Unpad (1971), kemudian melanjutkan studi di Program Filologi untuk Sejarah, Rikjsuniver siteit, Leiden (1975), lalu meraih Doktor di Universitas Indonesia (1979). Prof. Edi telah Meninggal pada 1 Juni 2006 akibat serangan stroke kedua yang diawali oleh serangan jantung)

Mengutip buku Atmamihardja (1958: 8), Ptolemaeus menyebutkan, ada tiga buah pulau yang dinamai Sunda yang terletak di sebelah timur India.

Berdasarkan informasi itu kemudian ahli-ahli ilmu bumi Eropa menggunakan kata Sunda untuk menamai wilayah dan beberapa pulau di timur India, kata Edi yang kini Kepala Museum Konferensi Asia Afika dan dosen di Unpad serta Unpar Bandung.

Dari penelurusan kepustakaan,kata Sunda seperti dikatakan Rouffaer (1905: 16), merupakan pinjaman kata dari kebudayaan Hindu seperti juga kata-kata Sumatera, Madura, Bali, Sumbawa yang semuanya menunjukkan nama tempat.

Kata Sunda sendiri, kemungkinan berasal dari akar kata “sund” atau kata “suddha” dalam bahasa Sanskerta yang mengandung makna: bersinar, terang, putih (Williams, 1872: 1128, Eringa 1949: 289) Dalam bahasa Jawa kuno (Kawi) dan bahasa Bali pun terdapat kata “Sunda” dengan pengertian: bersih, suci, murni, tak bercela/bernoda, air, tumpukan, pangkat, waspada (Mardiwarsito, 1990: 569-57, Anandakusuma, 1986: 185-186; Winter, 1928: 219).

Ahli geologi Belanda RW van Bemmelen, mengatakan, Sunda adalah suatu istilah yang digunakan untuk menamai dataran bagian barat laut India Timur, sedangkan dataran bagian tenggaranya dinamai Sahul, ujar Edi. Dataran Sunda dikelilingi sistem Gunung Sunda yang melingkar (circum-Sunda Mountain System) yang panjangnya sekitar 7000 km.

Dataran Sunda terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian utara, meliputi Kepulauan Filipina dan pulau-pulau karang sepanjang Lautan Pasifik bagian barat, serta bagian selatan yang terbentang dari barat sampai ke timur mulai Lembah Brahm aputera di Assam (India) hingga Maluku bagian selatan. Dataran Sunda itu bersambung dengan kawasan sistem Gunung Himalaya di barat dan dataran Sahul di timur, kata Edi, mengedepankan pendapat van Bemmelen (1949: 2-3).

Selanjutnya, sejumlah pulau yang kemudian terbentuk di dataran Sunda diberi nama dengan menggunakan istilah Sunda pula yakni Kepulauan Sunda Besar dan Kepulauan Sunda Kecil. Kepulauan Sunda Besar ialah himpunan pulau besar yang terdiri dari Sumatera,Jawa, Madura dan Kalimantan. Sedangkan Sunda Kecil merupakan gugusan pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, Timor (Bemmelen,1949:15-16).

Mengutip Gonda (1973:345-346) pada mulanya kata “suddha” dalam bahasa Sansekerta diterapkan pada nama sebuah gunung yang menjulang tinggi di bagian barat Pulau Jawa yang dari jauh tampak putih karena tertutup abu asal gunung tersebut. Gunung Sunda itu terletak di bagian barat Gunung Tangkuban Parahu. Kemudian nama tersebut diterapkan pula pada wilayah gunung itu berada dan penduduknya. Mungkin sekali, pemberian nama Sunda bagi wilayah bagian barat Pulau Jawa itu diilhami oleh sebuah kota dan atau kerajaan di India yang terletak di pesisir barat India antara kota Goa dan Karwar (ENI, IV,1921:14-15). (dikutip dari http://serbasejarah.wordpress.com/mirip-daftar-isi/ )

ASALNA NGARAN “SUNDA”* 

Dikutip dari artikel “Sunda” Pedaran M.A. Salmun (1954)

Sawatawis pulo nu aya di Hindunusa (dina basa Latin Hindunusa teh jadi Indonesia) wastana teh seeur an nganggo basa Hindu, dumeh anu maparin ngaran, baheula pisan, urang Hindu, nalika darongkap bubuara ka urang. Wasta Hindunusa nu ayeuna disebat Indonesia oge, awitna basa Hindu, hartosna Pulo Hindu. (Upama simkuring di dieu nyebat Hindu ka INdia, sanes bade ngahina, nanging sakadar nganggo sesebatan nu ilahar diaranggo dina kalang kasustran sareng sadjarah bae).

Pulo anu nganggo wasta Hindu tea, upamina bae : Singapura, Lingga, Sambu, Karimata, Bangka (Bangga), Sumatra (Samudra), Djawa, Madura (Matura), Bali, Penida sareng djabi ti eta. Laut sakiduleun nagara Hindu sareng Hindunusa, wastana Samudra Hindia, tegesna laut terahing Hindu. (Dina basa Hindu parantos ilahar, nuduhkeun terah teh sok ngagentos aksara ti pungkur ku A, upamina bae : Ragawa terah Ragu, Kurawa terah Kuru, Pandawa terah Pandu, Jadawa terah Jadu, Radea terah Rada, Kontea terah Kunti, Sinea terah Sini, Boma (Bauma) terah Bumi (Putra Pertiwi), Windia terah Windu sareng seeur2 deui.

Sanes mung pulo sareng laut bae anu nganggo wasta Hindu teh, nanging tempat atawa wewengkon nu dianggo bubuara oge nya kitu, upamina bae : Daha, Janggala, Basuki, Taruma, Banten, Sunda, Jawa sareng seeur2 deui. Dupi anehna, dumeh dugi ka ayeuna teu aya nu tiasaeun nerangkeun hartosna kecap “Sunda”. Para ahli basa sadayana kapetolan, margi boh diudag ku etimologi (elmu ngarucat kecap) boh diudag ku arkeologi (elmu purbakala) raratanana teh numbuk di buntu, nu minangka remeng2 teh mung ku jujutan Geologi (elmu perenahna negara, laut, pulo atanapi wawatesan wewengkon). Kieu kateranganana :

Ti jojontor India, ngampar ngidul wetan aya padataran laut nu disebut Sunda-plat. Wengkuanana nya eta : Basisir Malabar, Kurumandala (Coromandel), Langka, Langkadipa, Maladipa (Maladewa), India Tukang, Malaka, Indonesia, Filipina – watesna nepi ka “Leuwi Laut” (Zeetrog) wetaneun Sulu –  Ngidul nepi ka Laut Arafuru.

Jaman baheula pisan urang Hindu teh balubuara ka Hindunusa, babakuna ka pulo Jawa. Sakumaha ilaharna anu balubuara, darongkapna ka tempat anyar teh bari maparin ngaran ka tempat geusan bebetahna tea, Si Ngaran tea sok murutan ngaran lemburna, ngaran kapalna atanapi ngaran pupundenna, sapertos urang Eropa maparin ngaran ka tempat2 di sawatawis banua, kayaning : New York, Dodge City, George Town, Batavia, Hollandia, Nieuw Zeeland, sareng seeur2 deui. Urang Hindu oge harita teh kitu, contona sakumaha nu parantos dipintonkeun ti payun. Di antawisna :

1. Bagian ageungna Nusantara disebatna Sunda-Gede , Sunda-Leutik. 2. Laut kalereun Natuna , disebatna Laut Sunda. 3. Supitan kuloneun pulo Djawa ngaranna supitan Sunda. 4. Pulo Jawa tungtung kulon ngaranna Sunda.

Kacariosan alam harita di basisir India Kidul-Kulon aya hiji nagara wastana Kanara, pabuanana Goa, dayeuhna Sunda (Ayeuna jadi “keneh” jajahan Portugis). Urang Kantara teh balubuara di beulah Kulon pulo Jawa maratuhna turut2 basisir kaler. Nya ti wangkid harita tanah pabuaranana ku maranehna ditelahkeun ka dayeuhna nagara Kanara, nya eta Sunda.

Dina cukrukan kasusastraan, ngaran Sunda teh kapendak dina Mahabarata (buku Hindu), nya eta wasta iji buta saderekna Upasunda, silih paehan sadulur marebutkeun Widadari. Aya nu nyaris, magar dina teologi Hinu, Batara Siwa sok disebut Sang Sunda. Langkungna ti kitu, cukcrukan hartos kecap Sunda mah teu kapapay. Tiasa jadi eta teh dialek Hinduu nu parantos muguran. Ti iraha diaranggona eta ngaran Sunda teh? Duka! Cukcrukan anu pangkawak-kawakna, nya eta dina buku Ptolomeus urang Yunani (Greek) nu diserat taun 150 Masehi. Di dinya kasebat-sebat , magar di sakiduleun tanah maneuh Asia aya sagundukeun pulo gede-leutik wastana Sun,da, ari nu panggegekna Jabadiou (maksadna : Jawadwipa). Numutkeun catetan Fa Hian, sudagar Tionghoa nu sok pulangating ka Pulo Jawa ti Tiongkok, dina taun 414 Masehi aya Raja, hanjakal teu disebatkeun wastana, mung disebatkeun yen nagarana ti Muara Cisadane dugi ka Teluk Calingcing (TanjungPriuk) wastana Nagara Sunda ari Agamana Brahma-Wisnu. (Numutkeun Nyonya Fruin dina Geschidienis van Java nu dimaksud ku Fa Hian teh tangtos Sri Purnawarman (Raja Tarumanagara dina abad ka-15).”Bukti” nu sanesna, nu ngiatkeuncukcrukan, yen urang Sunda awitna ti Kanara, jalaran kanggo sa-Hindunusa mah nu aya pedes teh mung di Sunda, babakuna di Banten; dina abad wewelasan, nalika Lampung kaereh ku Banten, nembe di Lampung melak Pedes. Dupi pedes teh baheulana pisan ma aya teh mung di Kanara bae. Ku ahli nyukcruk, perkawis ieu cekel didamel kakiatan dina pedaranana.

(Bersambung)

*Dikutip Rizky Wiryawan dari artikel M.A. Salmun di Majalah Sunda tahun 1954

 

Iklan

One response to “Tentang Sunda Sunda sebagai nama tempat

  1. Saya pernah nonton acara diatas di tv bogor.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s