PENTINGNA FILSAFAT

PENTINGNA FILSAFAT
==================

Filsafat masih kurang dikenal di masyarakat urang. Malahan filsafat sok dianggap negatip. Filsafat dianggap negatip kulantaran loba pisan ulama islam anu ngaharamkeun filsafat, kulantaran masyarakat urang mayoritas agama islam basis taklid (nyaeta basis percaya tanpa aya proses analisa), ku kituna langsung percaya naon anu diomongkeun ku ulama atawa ustadz yen filsafat teh haram atawa sesat.

Filsafat sabenerna umurna sarua jeung umur manusa. Di mana manusa mikir, nalungtik, di dinya filsafat hirup. Tapi filsafat dianggap tumbuh subur ti mimiti peradaban Yunano Kuno, nya saheunteuna eta anu kacatet ku sajarah.  Filsafat sacara bahasa artina kabijaksanaan, nyaeta cara pikiran, cara pandang anu terus neangan hakekat anu bener.  Dina praktekna filsafat  tangtuna boga sikap kritis. Ngagunakeun logika, sebab akibat jeung fakta. Ku kituna, loba ahli filsafat pikeun nguji hiji hal bener atawa salah ku cara ngaragukeun heula hal eta. Artina hal anu ditalungtik teh can puguh bener oge can puguh salah, kudu diuji heula. Tah ieu anu jadi sabab ulama islam ngaharamkeun filsafat. Kulantaran agama islam nungtut
iman anu teu meunang ragu, teu meunang ‘mempertanyakan’. Lamun ragu jeung mempertanyakan  geus dianggap gugur kaimanan dina islam. Atuh masyarakat dididik kana kapercayaan absolut anu ngalarang analisa, ngalarang mempertanyakeun. Lamun aya kaimanan anu beda jeung fakta kahirupan, malahan kudu nungguan yen eta can kabuka rahasiahna, kudu nganggap urang can nepi kana pangarti dibalik fakta anu beda tina doktrin kaimanan.  Padahal dina Quran teu saeutik pujian pikeun jalma-jalma anu mikir (ulul albaab).  Teu kaharti aya ulul albaab daek percaya wae tanpa aya analisa jeung metoda pikir. Jadi kudu dikaji deui ti mana mimitina larangan analisa pikir, naha ti guru-guru anu embung riweuh ngajar ka murid, atawa ti pangawasa anu hayang nundukeun masyarakat teu meunang protes.

Tapi lain dina agama islam wae. Dina agama lain saperti kristen katolik, di awal tumbuhna agama kristen katolik oge loba ngaharamkeun filsafat. Alesanana sarua, filsafat bisa ngaruksak wangunan kaimanan. Tapi dina jalanna waktu, loba pendeta kristen katolik anu diajar filsafat terus pamikiran maranehna ngarembes kana ajaran agama kristen katolik. Kusabab eta bisa muncul kristen protestan. Terus muncul era renaissance (jaman pencerahan) di eropa. Jaman pencerahan di eropa didasaran ku tumbuh kembangna filsafat di kalangan masyarakat. Masyarakat kritis, boga daya analisa, jeung nolak kana hegemoni kakuasaan absolut pimpinan gereja. Tapi masyarakat tangtuna tetep iman ka Tuhan pencipta alam, tapi masyarakt nolak kaabsolutan ajaran gereja anu dina faktana eta oge akhirna mah tafsir  kitab suci, anu tafsir eta oge hasil pamikiran para pendeta gereja. Bedana lamun para ilmuwan hasil pamikiranana disebut filsafat, tapi lamun pendeta gereja hasil pamikiranana sok hayang disebut aturan Tuhan.  Nepi ka ayeuna, budaya, etika jeung norma anu berkembang di nagara-nagara maju ngadasar kana filsafat jeung agama. Agama tetep teu leupas da atuh manusa mah tetep merlukeun cecekelan batin. Tapi praktek agamana didasarkan ku pangarti akal sehat, dipingpin ku daya analisa.

Ku kituna masyarakat bisa maju, nangtukeun nasib komunal ku cara demokrasi. Enya oge tangtu aya kalemahan dina upaya manusa ku cara demokrasi jeung filsafat, tapi kasalahan eta teu fatal kulantaran dijaga sacara imbang ku interaksi pemikiran anu beda, kucara tumbuhna dialog (dialektika) budaya jeung pemikiran anu teu dianggap absolut. Beda jeung nagara anu masih keneh nyekel kana dasar aturan agama absolut, biasana para pangawasana jadi absolut ngawakilan Tuhan, bisa nyingkirkeun lawan politik ku cara ngatasnamakeun Tuhan. Bisa ngancam masyarakat ku cara ngatasnamakeun Tuhan. Bisa nindas
jeung merangan lawan anu pamikiranana beda ku cara ngatasnamakeun Tuhan keur ambek.

Ayeuna ka masyarakat Sunda. Lamun masyarakat Sunda hayang maju, maka kudu diwangun cara berpikir kritis. Nyaeta cara berpikir filsafat.  Filsafat anu sehat pasti bakal nganggap yen etika, jeung norma positif teh penting pisan. Jadi tetep sajalan jeung aturan etika oge norma agama. Bedana, ngamalkeun agama anu didasaran ku analisa sehat bakal ngajauhkeun tina klaim sapihak anu asa pangbenerna sacara absolut, bakal ngahindarkeun tina manipulasi kakawasaan Tuhan anu dicekel ku kelompok pingpinan atawa kelompok.

Budaya sunda kuno sabeberna budaya filsafat. Nyaeta budaya filsafat alamiah anu nganalisa alam. Tapi ayeuna geus pindah jadi budaya simplistis. Kulantaran nyekel ajaran anu nganggap Tuhan teh personal. Sagala ditangtukeun ku Tuhan. Jadi ajaran fokus ka Tuhan. Padahal Tuhan teu bisa difokuskeun da Tuhan mah “aya di mamana jeung aya dina sagala objek jeung fenomena”. Ajaran anu ngafokuskeun ka Tuhan saakan Tuhan teh hiji personal saperti raja dewa, eta biasana
ngajak kana kasatiaan, kana loyalitas anu 100%, tanpa pertanyaan. Ti dinya dipengkolkeun kana kasatiaan kelompok. Leuwih jauh deui bisa dipengkolkeun kana kasatiaan kapentingan politik. Nepi ka kasatiaan dina ngawangun angkatan perang.

Sabenerna kasatiaan ka Tuhan sacara 100% nyaeta kasatiaan kana kebenaran. Kebenaran aya di mamana, aya dina sagala anu bisa ku urang dimaknaan. Dina kalakay ragrag eta aya fakta alamiah. Dia tai kotok eta aya fakta alamiah. Eta kabeh “gambaran gawe” Tuhan. Urang tinggal saluyu jeung kabijaksanaan alam, eta artina urang saluyu jeung “gambaran Tuhan”. Bahaya lamun urang
ngagambarkeun Tuhan pisah tina alamiahna alam raya. Tuhan jadi personal anu misah, diuk dina singgasana, ngabenci anu teu dipikarido, ngancam ka musuh urang, tapi ceuk musuh urang Tuhan ngancam ka urang. Jadi kumaha ceuk pamikiran jelema akhirna mah. Ku kituna penting pisan ngamajukeun filsafat pikeun mikiran alam. Di dina aya kabijaksanaan ngeunaan Tuhan. Malahan hal
ieu aya dina Quran anu jadi kitab suci umat islam.

“Tafakkaruu fi khalkillah walaa tafakkaruu fi dzatihi” atau “Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, tapi jangan berpikir mengenaiDzat-Nya.” (atau dzat Sang Pencipta).

“Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.”

Umat Islam anu bodo, mikir maksud “tidak ada yang setara dengan Dia” teh maksudna euweuh Tuhan lain anu setara jeung Allah. Atawa euweuh makhluk lain anu setara jeung Allah. Sabenerna teu nepi ka dinya. Malahan pikiran urang oge teu setara jeung Allah !!!  Tapi dina praktena, loba pisan anu ngarasa bisa nerka ku pikiran sorangan, naon kahayang Allah. Ngandelkeun wahyu dina kitab suci, padahal loba pisan wahyu dina kitab suci eta kaiket ku konteks waktu turunna aya peristiwa naon. Tapi umat loba pisan anu ngageneralisasi sasuai kabutuhan. Tiap aya konflik langsung neangan justifikasi tina ayat kitab suci. Neangan sajarah
konflik di masa lalu anu aya dina kitab suci anu bisa dihirupkeun deui pikeun dasar konflik waktu ayeuna.  Ieu geus sesat. Umat malahan teu ningali akibat konflik masa lalu anu bisa ngawaris jadi mumusuhan rebuan tahun. Teu pernah daek diajar. Yen eta kabeh oge masalah. Kumaha carana atuh zaman ayeuna mah konflik teh bisa aya jalan kaluar anu damai, anu bisa bagja pikeun loba pihak. Jadi anu
kudu diteangan makna tina konflik di kitab suci teh justru akibat konflik jeung kumaha jalan kaluar anu hade dina waktu ayeuna. Lain malahan hayang nuluykeun konflik rebuan tahun katukang dibawa ka zaman ayeuna, jiga anu kasetanan.

Filsafat, berpikir bijaksana. Perlu pisan pikeun masyarakat Sunda.
teu kudu filsafat beurat kelas Socrates atawa Plato. Cukup filsafat kabijaksanaan warisan luluhur anu ku urang bisa di revitalisasi, anu lemahna di kritisi, anu hadena dituluykeun ditambahan ku pikiran bijaksana masyarakat zaman ayeuna ku kontekstual kiwari.

“Filsafat bersendikan agama, agama dipraktekan dengan filsafat”

Nyanggakeun,

Febi
====
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s